Basisschool
Petrus & Paulus:
een dijk van een school

WELKOM BIJ PETRUS EN PAULUS

Basisschool Petrus en Paulus is een school waar we kinderen tot ontwikkeling laten komen in een veilige omgeving en in een ontspannen sfeer. Plezier en spelenderwijs leren vinden we daarbij belangrijk. Ons team werkt samen met de kinderen en de ouders aan de ontwikkeling. Basisschool Petrus en Paulus is een katholieke school. De waarden en normen binnen ons onderwijs komen onder andere voort uit ons geloof. Kernwoorden daarbij zijn: respect voor elkaar, samenwerken en samen vieren (zoals de traditionele feesten).
Onze school is gelegen aan een dijk, de Stoofdijk. Dat is te merken aan de hoogteverschillen (en trappetjes) in ons schoolgebouw. We zijn dus niet alleen figuurlijk, maar ook letterlijk ‘een dijk van een school’.

WAAROM KIEZEN VOOR ONS?

  • Basisschool Petrus en Paulus is onderdeel van Brede School ‘Prinsenland’. We werken nauw samen met partners in dagopvang , buitenschoolse opvang en peuteropvang.
  • We vinden het belangrijk dat kinderen zich veilig voelen en met plezier ontwikkelen.
  • Op onze school trainen we in alle groepen de sociale vaardigheden met behulp van de Kanjertraining. We hebben samen afspraken gemaakt over hoe we met elkaar en onze omgeving omgaan. Hierdoor creëren we een fijn schoolklimaat.
  • Naast de leerdoelen van de reguliere vakken, besteden we ook veel aandacht aan vaardigheden van de 21ste eeuw, zoals kritisch denken, probleemoplossend vermogen, samenwerken en ICT-vaardigheden.
  • Basisschool Petrus en Paulus is een officiële EarlyBird-school. Onze kinderen krijgen vanaf groep 1 spelenderwijs les in Engels volgens de EarlyBird-methode.

PETRUS EN PAULUS BASISONDERWIJS

Eigenaarschap, wederzijds respect en persoonlijke groei zijn belangrijke pijlers van ons onderwijs, zowel voor kinderen en ouders als voor onze medewerkers.
Door kinderen verantwoordelijkheid te geven, worden ze eigenaar van hun eigen leerproces. We stimuleren kinderen om na te denken over wat ze leren, op welke manier en om te reflecteren. Dit eigenaarschap draagt bij aan de motivatie om te leren.
Wederzijds respect tussen medewerkers, ouders en kinderen is van belang om te komen tot een goed pedagogisch klimaat.
We zien iedereen als uniek, met zijn of haar eigen talenten. We kijken daarom naar wat iemand nodig heeft om zich verder te ontwikkelen en persoonlijke groei door te kunnen maken.

KINDEROPVANG

Peuters van 2 en 3 jaar kunnen op onze peuteropvang (voorheen peuterspeelzaal) iedere week onder deskundige begeleiding spelen met hun leeftijdsgenootjes. Spelenderwijs vergroten de peuters hun ervaringswereld. LPS Kinderopvang Dinteloord is gelegen op Zuideinde 11 en biedt peuteropvang in dagdelen van drie uur ter voorbereiding op de basisschool.