Informatie
en documenten
voor ouders

Belangrijke informatie

Naast alle inhoudelijke informatie, zetten we ook graag even alle praktische informatie op een rij, zoals school- en opvangtijden, vakanties en vrije dagen en onze regels rondom ziekte en verlof. Tevens kunt u hieronder onze schoolgids downloaden.

Basisschool Petrus & Paulus

Locatie: Stoofdijk 1, 4671 CP Dinteloord
Telefoon: 0167 - 52 81 18
E-mail: petrusenpaulus@lpsnet.nl

Openingstijden:

Maandag: 08.30 tot 14.30 uur
Dinsdag: 08.30 tot 14.30 uur
Woensdag: 08.30 tot 12.30 uur
Donderdag: 08.30 tot 14.30 uur
Vrijdag: 08.30 tot 14.30 uur

Vakanties en vrije dagen:

Herfstvakantie: 25 t/m 29 oktober 2021
Kerstvakantie: 27 december 2021 t/m 7 januari 2022
Voorjaarsvakantie: 28 februari t/m 4 maart 2022
Paasweekend: 15 en 18 april 2022
Meivakantie: 25 april t/m 6 mei 2022
Hemelvaart: 26 en 27 mei 2022
Tweede Pinksterdag: 6 juni 2022
Zomervakantie: 25 juli t/m 2 september 2022

Studiedagen en extra vrije dagen:

24 december 2021, 11 en 14 maart 2022, 24 en 27 juni 2022 en 22 juli 2022

Ziekte en verlof:

Als uw kind ziek is, moet u dit voor 8.30 uur telefonisch melden via 0167 - 52 81 18. Voor vormen van korte afwezigheid, zoals het niet mee kunnen doen bij de gymles, een bezoek bij de huisarts of tandarts etc. graag melden bij de leerkracht van uw kind. Dit kan tijdens het brengen/halen of via Social Schools.

Voor buitengewoon verlof graag het aanvraagformulier invullen, te verkrijgen bij de leerkracht of de directie.

Peuteropvang Dinteloord

Locatie: Westgroeneweg 43, 4671 CL Dinteloord
Telefoon: 06 - 59 95 83 75
E-mail: kinderopvang.dinteloord@lpsnet.nl
LRK-nummer: 433481109

Openingstijden:

Maandag: 08.45-11.45 en 12.45-15.45 uur
Dinsdag: 08.45-11.45 uur
Woensdag: 08.45-11.45 uur
Donderdag: 08.45-11.45 en 12.45-15.45 uur
Vrijdag: 08.45-11.45 uur

KINDERDAGOPVANG

Locatie: Westgroeneweg 43, 4671 CL Dinteloord
Telefoon: 0167 - 74 50 14
E-mail: westgroeneweg@zokinderopvang.nl

BUITENSCHOOLSE OPVANG

Locatie: Helfrichstraat 2, 4671 AV Dinteloord
Telefoon: 06 - 25 04 13 84
E-mail: vm.dinteloord@zokinderopvang.nl