Peuteropvang
Dinteloord

ONTDEKKEN, VERWONDEREN, ONTWIKKELEN EN SPELEN!

In onze ogen is elk kind rijk en competent. Dit betekent niet dat uw kind alles al kan, maar dat het alle kwaliteiten in huis heeft om zichzelf en de wereld te leren kennen. Peuteropvang Dinteloord wil dit avontuur met de kinderen en de ouders aangaan, waarbij uw kind centraal staat.

Iedere week kunnen peuters van 2 en 3 jaar onder deskundige begeleiding een aantal uren spelen met leeftijdgenootjes. Uw kind achterlaten in een groep is een grote stap. We hebben daarom veel aandacht voor u als ouder en we staan naast u in de ontwikkeling en opvoeding van uw kind.

VVE-LOCATIE

Peuteropvang Dinteloord is een gecertificeerde VVE-locatie wat betekent dat kinderen met een VVE-indicatie vijf tot zes dagdelen per week voorschoolse educatie kunnen krijgen op onze peuteropvang. Al onze medewerkers hebben een VVE-certificaat om deze kinderen dat extra steuntje in hun ontwikkeling te kunnen geven.

SPELENDERWIJS OP ONTDEKKING

Bij Peuteropvang Dinteloord komen peuters spelenderwijs tot ontwikkeling. Om vanuit uw kind te kunnen werken, hebben onze pedagogisch medewerkers oog voor de eigen, unieke wijze waarop uw kind zich ontwikkelt. Onze medewerkers respecteren uw kind hierin en bieden hem of haar verrijking aan. De peuters leren een aantal belangrijke vaardigheden, zoals samenwerken met andere kinderen, knutselen in de groep, op je beurt wachten en eerlijk delen. Op speelse wijze maakt uw peuter kennis met woorden, cijfers, kleuren en vormen. Vaardigheden die de overgang naar de basisschool straks soepeler laten verlopen.

PUK & KO

We gebruiken het totaalprogramma Puk & Ko dat zich richt op de brede ontwikkeling van peuters. Taalontwikkeling staat daarbij voorop: spreken, luisteren en uitbreiding van de woordenschat. Daarnaast is er in Puk & Ko aandacht voor sociaal-communicatieve vaardigheden en een eerste oriëntatie op rekenen. Dit alles is opgenomen in thema’s die gedurende het jaar worden uitgevoerd.

De vrolijk gekleurde Puk, met zijn rugzak met pyjama, is een echt speelkameraadje. Hij maakt dezelfde dagelijkse dingen mee als de kinderen en leeft in een herkenbare wereld. Puk betrekt de kinderen bij de activiteiten. Hij ‘praat’ met hen en lokt zo op een veilige manier interactie uit.

VOORZIENINGEN EN PARTNERS

Samen met u als ouder(s) houden wij zicht op de ontwikkeling van uw kind. We maken waar nodig gebruik van de expertise van het Centrum voor Jeugd en Gezin, het consultatiebureau en Auris audiologisch centrum.

KINDERDAGOPVANG

ZO Kinderopvang biedt dagopvang aan voor kinderen van 0-4 jaar.

VOOR- EN NASCHOOLSE OPVANG

De voor- en naschoolse opvang voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar wordt aangeboden door ZO Kinderopvang en is gevestigd in het pand naast de Petrus en Paulusschool.