Petrus & Paulus
basisonderwijs
in Dinteloord

ONDERWIJS OP MAAT

Onze school biedt een doorgaande leerlijn waarbij kinderen met hun eigen talenten centraal staan. We spreken leerlingen aan op hun intrinsieke motivatie en bieden ze zo de mogelijkheden om te ontwikkelen in hun eigen kracht.

Onze adaptieve manier van onderwijs geven sluit daarop aan. Kinderen krijgen, waar nodig, instructie op maat aangeboden. Met een bewuste en doelgerichte inzet, door middel van EDI, zetten wij kinderen aan om nieuwe vaardigheden en kennis te verwerven.

EDI

Alle groepsleerkrachten maken gebruik van een Expliciete Directe Instructie (EDI). Het doel van EDI is om de lesstof aan alle leerlingen aan te bieden, zowel aan het kind dat makkelijk mee kan komen als het kind dat daar meer moeite voor moet doen. Een EDI-les heeft een duidelijk doel dat concreet omschrijft wat de kinderen aan het eind van de les moeten weten. De leerkracht controleert tijdens het lesgeven voortdurend of ze de leerstof begrijpen en geeft hen direct feedback. Zo helpt de leerkracht de kinderen om het doel van de les te behalen. We zien dat kinderen meer betrokken zijn bij de les, wat de kans op goede resultaten verhoogt.

Techniek

Een flipperkast maken, de sterkste papieren brug bouwen, zeep maken en nog veel meer. Dit kan tijdens de diverse techniekmiddagen in het schooljaar. Op die middagen krijgt elke groep techniek van de eigen groepsleerkracht.

Tussenschoolse opvang

We werken op onze school met een continurooster. Alle kinderen blijven onder begeleiding over en lunchen samen in de klas met hun zelf meegebrachte eten en drinken.

ENGELS

Als basisschool helpen we onze kinderen om kritische en zelfstandige wereldburgers te worden. Daarom vinden we een goede beheersing van de Engelse taal belangrijk. Basisschool Petrus en Paulus is een officiële EarlyBird-school. In de groepen 1 t/m 8 wordt iedere week structureel minimaal één uur Engels gegeven. Door al vroeg te starten met Engels krijgen de kinderen meer tijd om de taal te oefenen. Dat doen ze met behulp van muziek, spel en beweging. De lessen worden door onze leerkrachten gegeven, die daarin speciaal zijn getraind. Zij krijgen ondersteuning en scholing vanuit het expertisecentrum EarlyBird.

KANJER

We werken met Kanjertraining, een lessenserie met bijbehorende oefeningen om de sfeer in de klas goed te houden of te verbeteren. Kinderen leren op een respectvolle manier met elkaar om te gaan wat onderling vertrouwen bevordert. Vertrouwen is de basis voor het creëren van rust in de klas, het stimuleert sociale veiligheid en een prettig schoolklimaat. Dat is wat we willen: een veilige school, waar kinderen zichzelf kunnen zijn.

PLUSGROEP

Kinderen die meer aankunnen dan de reguliere lesstof vormen samen een plusgroep. Aan de hand van vraagstukken gaan zij 1x per week samen aan de slag. Er is een groep met kinderen van groep 1 t/m 4 en een groep met kinderen uit groep 5 t/m 8. De bijeenkomsten worden onder schooltijd gegeven door één van de leerkrachten.

VOORZIENINGEN EN PARTNERS

Alle kinderen kunnen boeken uit onze schoolbibliotheek lenen. Elke maandag komt onze leesconsulent van bibliotheek Het Markiezaat om de leerkrachten te ondersteunen en te adviseren over de aanschaf van leesboeken. Zo bevorderen we samen het leesonderwijs.

Iedere vrijdag hebben we Ateliermiddag, met activiteiten zoals dans, theater en knutselen. De kinderen kunnen zich inschrijven voor een activiteit die een aantal vrijdagen duurt.  We maken hiervoor zo mogelijk gebruik van organisaties en verenigingen rondom Dinteloord.

Met Harmonie Volharding uit Dinteloord zijn wij een heus schoolorkest gestart. Kinderen kunnen lid worden van de Harmonie en krijgen daar elke week muziekles. Daarnaast is er elke week een repetitie van het schoolorkest op school, onder begeleiding van de dirigent van Harmonie Volharding. Zij faciliteren ook de instrumenten.

Om te zorgen dat onze kinderen veilig kunnen deelnemen aan het verkeer zijn wij in het bezit van het Brabants Verkeerslabel (BVL). Dit houdt in dat de school op een goede wijze diverse activiteiten op het gebied van verkeersveiligheid verzorgt.

SAMENWERKING MET INSTANTIES

Onderwijs dat past bij de mogelijkheden en behoeften van het kind en hij of zij zich optimaal kan ontwikkelen. Om dat te kunnen bereiken, werken leerkrachten met ouders en andere professionals samen om de juiste ondersteuning te bieden.

Heeft een kind (tijdelijk) meer ondersteuning nodig? Dan komt Samenwerkingsverband Brabantse Wal in beeld. Daarnaast werken we samen met het CJG (Centrum voor Jeugd en Gezin) en Auris audiologisch centrum.

Een jeugdverpleegkundige van de Jeugdgezondheidszorg GGD West-Brabant is iedere derde dinsdag van de maand tussen 8.30 uur en 9.30 uur aanwezig op onze school. U kunt bij haar terecht voor allerlei vragen die gaan over het opvoeden, opgroeien en ontwikkeling van uw kind(eren).